Η Εργοηλεκτρική Ο.Ε. παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της μέσω της άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού της

Η εταιρεία

Προσωπικό

Στην Εργοηλεκτρική Ο.Ε. εργάζονται εξειδικευμένοι τεχνικοί με ζήλο και μεράκι για τη δουλειά τους. Διαθέτουμε διάφορες κλίμακες εργαζομένων από μεσαία στελέχη που συμμετέχουν αποκλειστικά στην υλοποίηση των εγκαταστάσεων μέχρι πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που συμμετέχουν διττά, τόσο στο τμήμα της μελετης όσο και σε αυτό της εγκατάστασης και επίβλεψης των εφαρμογών.