Η Εργοηλεκτρική Ο.Ε. παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της μέσω της άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού της

Η εταιρεία

Προφίλ

Η Εργοηλεκτρική Ο.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και εγκαταστάσεων. Στην Εργοηλεκτρική Ο.Ε. διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειακών υποδομών όπως φωτοβολταϊκά πάρκα και δίκτυα μέσης τάσης, σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιμού τομέα καθώς επίσης και σε στην εγκατάστση συστημάτων αυτοματισμού και ηλεκτρικών πινάκων.

Μέλημα μας είναι η κατασκευαστική αρτιότητα των έργων που υλοποιούμε και για το λόγο αυτό διαλέγουμε πάντοτε τους καλύτερους συνεργάτες φροντίζοντας παράλληλα τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας σε νέες τεχνολογίες και υποδομές.

Προφίλ
Προφίλ
Προφίλ