Ασχολούμαστε με μία ευρεία γκάμα έργων όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, υποσταθμούς, ηλεκτρολογικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διάφορα άλλα ηλεκτρομηχανολογικά έργα

Έργα

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,2 MW, της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή, σε συνεργασία με την Ελεκτρομεκ Α.Ε.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γεννητριών του υδροηλεκτρικού σταθμού της εταιρείας Πίνδος Ενεργειακή