Η Εργοηλεκτρική Ο.Ε. υλοποιεί μία ευρεία γκάμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων όπως Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Υποσταθμούς και Συστήματα Αυτοματισμού

Υπηρεσίες