ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εργοηλεκτρική δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και εγκαταστάσεων. Στην Εργοηλεκτρική διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ενεργειακών υποδομών όπως φωτοβολταϊκά πάρκα και δίκτυα μέσης τάσης, σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ηλεκτρικών πινάκων.

Μέλημα μας είναι η κατασκευαστική αρτιότητα των έργων που υλοποιούμε και για το λόγο αυτό διαλέγουμε πάντοτε τους καλύτερους συνεργάτες φροντίζοντας παράλληλα τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας σε νέες τεχνολογίες και υποδομές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Λ.Στρατου 23, 59131
Τηλ.: 2331 501 272
Fax: 2331 306 709
E-mail: info@ergoilektriki.gr