Έργο: ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 12km – ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  • Διασύνδεση υποσταθμού 150KV με φωτοβολταϊκό πάρκο 9MW
  • Εξκαφή
  • Τοποθέτηση καλωδίων μέσης τάσης
  • Μούφες μέσης τάσης
  • Επίχωση
  • Αποκατάσταση σκαμμάτων
Πελάτης
ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Κατηγορία
Δίκτυα Μέσης Τάσης