Έργο: ELECTROMEK – ΑΙΓΙΤΗΣ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 800KW

  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης
  • Τοποθέτηση εξοπλισμού
  • Καλωδίωση και σύνδεση
Πελάτης
ΑΙΓΗΤΗΣ
Κατηγορία
Υδροηλεκτρικά Έργα