Έργο: ΥΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 6.3MW

  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέσης και χαμηλής τάσης
  • Τοποθέτηση εξοπλισμού
  • Καλωδίωση και σύνδεση
Πελάτης
ΥΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
Κατηγορία
Υδροηλεκτρικά Έργα