Έργο: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 2.2MW

  • Ηλεκτρολογική κατασκευή υποσταθμού
  • Σύνδεση καλωδίων γεννήτριας με πίνακες καλωδίων και control
Πελάτης
ΥΗΣ ΠΙΝΔΟΣ
Κατηγορία
Υδροηλεκτρικά Έργα