Έργο: ΑΒΒ – > CONTROL ROOM – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

  • Τοποθέτηση καλωδίων μέσης τάσης
  • Τερματισμός ακροκιβωτίων σε υποσταθμό
  • Τοποθέτηση σωλήνα και ρήψη οπτικής ίνας και τεριματισμός οπτικών ινών στο control των γεννητριών
Πελάτης
ABB
Κατηγορία
Αιολικά Πάρκα