Έργο: ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ – ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ

  • Εγκατάσταση σχαρών
  • Εγκατάσταση καλωδίων
  • Σύνδεση πινάκων
  • Φωτισμός
  • Σύνδεση υποσταθμού RSDC
  • Σύνδεση υποσταθμού LASAC
Πελάτης
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ
Κατηγορία
Μετρό