Τηλ Επικοινωνίας

+30 2331 501 272

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00-17:00

Mail Επικοινωνίας

info@ergoilektriki.gr

Λεπτομέρειες Υπηρεσιών

Services


Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων


Η εταιρεία μας πραγματοποιεί την προληπτική ή και την ανάθεση επί ετήσιας βάσης της συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Σε μια Βιομηχανική εγκατάσταση αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο και συντήρηση του Υποσταθμού συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστή (ή Μετασχηματιστών) και του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης.
Σε μια Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο και συντήρηση του Υποσταθμού συμπεριλαμβανομένου του Πίνακα Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστή (ή Μετασχηματιστών) και του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης όπως επίσης και της όλης εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένων των Φωτοβολταϊκών πλαισίων, των Αντιστροφέων και οπτικό έλεγχο των μηχανολογικών και κατασκευαστικών μερών για τυχόν φθορές. Στο πλαίσιο της συντήρησης μιας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης παρέχεται η δυνατότητα ημερήσιας παρακολούθησης της παραγόμενης ενέργειας 365 μέρες το χρόνο για τον έλεγχο της βέλτιστης απόδοσης της εγκατάστασης και τον εντοπισμό βλαβών, καθώς και η θερμογράφιση που έχει σαν σκοπό τον εντοπισμό προβληματικού εξοπλισμού.
Όλες οι εργασίες σε υποσταθμούς απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων και όργανα κατάλληλα να διενεργηθούν δοκιμές αντοχής του εξοπλισμού και λήψη μετρήσεων για αποστολή στον πελάτη κατά την ολοκλήρωση.
X
elGreek