Τηλ Επικοινωνίας

+30 2331 501 272

Δευτέρα - Παρασκευή

09:00-17:00

Mail Επικοινωνίας

info@ergoilektriki.gr

Λεπτομέρειες Υπηρεσιών

Services

 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η εταιρεία αναλαμβάνει βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
     
  • θεμελιακή γείωση
  • εγκαταστάσεις βιομηχανικού φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
  • ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκκίνησης και αυτοματισμού κινητήρων
  • ηλεκτρολογικές εργασίες για ανακατασκευή ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
κ.ά για πάσης φύσεως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια κλπ. Ως βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται οι εγκαταστάσεις όπου το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου τους προέρχεται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαιτεί ειδική τεχνογνωσία αφού διαφέρουν σημαντικά από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων κατοικίας κι άλλων επαγγελματικών κτιρίων. Με την εξειδικευμένη γνώση κι εμπειρία των συνεργατών μας εγκαθίστανται σύνθετοι ηλεκτρολογικοί πίνακες εκκίνησης και αυτοματισμού κινητήρων, υποσταθμοί μέσης τάσης και γεννήτριες διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και τη μέγιστη ασφάλεια των ίδιων των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και των εργαζομένων.   
X
elGreek